Техника земли


bm(t)m bm(t)m pf tm bm bdrdr b pf ssp
bm(t)m bm(t)m pf tm bm bm bm bm bm
bm(t)m bm(t)m pf tm bm ssp ssp ssp
bm(t)m bm(t)m pf tm bm pf f b pfdrdr
bm(t)m bm(t)m pf tm bm b b b b b
bm(t)m bm(t)m pf tm bm ssssp
bm(t)m bm(t)m pf tm bm bm bm bm bm bm
bm(t)m bm(t)m pf tm bm sssp ssp ssp ssp ssp HA, COME ON
bm(t)m bm(t)m pf tm bm pf f b pfdrdrb
bm(t)m bm(t)m pf tm bm ssp ssp ssp ssp
bm(t)m bm(t)m pf tm bm ssp ssp ssp ssp ssp sssssp!

 

Техника огня


Scratch)L.
"L.L. Cool J. is hard as--" bmm
"Battle anybody I don't care who you--" bmm
"I exp--" bm
"They all--" bm

bm, pf, bm, pf, bm, bm b b keeh bts

bm, b keh bts keh ts ts bts keh b bts b ts ts b keh bts keh ts keh bts keh ts b ts
bm, b keh bts keh ts ts bts keh b bts

(Scratch)"Raw, iraw, iraw, raw, irir rocked up!"

bm, b keh bts keh ts ts bts keh b bts b ts ts b keh bts keh ts keh bts keh ts b ts
bm, b keh bts keh ts ts bts keh b bts

enh enh enh enh, enh enh-enh-enh ewnh ewnh

bm, bm, bm, bm,

(inward)scheeeuh

 

Техника ветра:

 

Основатель техники Кени Мухамед

звучит она так:

PAH - tk -KCH- btk
ASH - tk -KCH-tk
BEAS - tk -KCH- btk
CEEDO -KCH- tk
POO- tk -KCH-
POO-tk-tk -KCH- tk-
POO- tk - KCH -
POO- tk -POO- KCH - tk -
UNOS-KCH- tk -
DOS- tk - KCH - tk -
TRES-KCH
QUATROS- KCH- tk -
b-ONE-tk- KCH - tk -TWO-
tk -KCH- tk -
POO- tk -KCH-tktktktk
b-tk-KCh-tktktkt
PAH-KCH-EHHH-KEHHH-PAH-KCH-b-ps-KCHH
PAH-KCH-EHHH-KEHHH-PAH-KCH-b--b-KCH (echo)

 

техника воды :

b t b t KEH t t KEH t KEH b KEH KEH b t KEH b t b t KEH t t KEH t b "KUH" KEH "HAH!"
t KEH b t b KEH t "UHH!" KEH b t KEH b "AIN'T IT FUNKY?"
t t b KEH t t KEH t b "KUH" KEH "HAH!"
t KEH b t b t KEH "UHH!" KEH b t KEH b "AIN'T IT FUNKY?"
t t b KEH t t KEH t b "KUH" KEH "HAH!"
t KEH b t b t KEH "UHH!" KEH b t KEH b "AIN'T IT!" KEH "AIN'T IT!" KEH "AIN'T IT!"
KEH KEH KEH KEH KEH KEH KEH KEH "AIN'T IT!"